WYSOKOENERGETYCZNA, KINETYCZNA,  OBRÓBKA STRUMIENIOWO ŚCIERNA Z OPCJĄ CYNKOWANIA, MIEDZIOWANIA I ALUMINIOWANIA

 

Przedstawiamy innowacyjną technologię obróbki powierzchni:


1. konstrukcji stalowych o dowolnych wymiarach;
2. powierzchni betonowych;
3. regeneracji części maszyn z możliwością cynkowania i miedziowania;

  W tym procesie, kompresor wytwarza ciśnienie robocze od 6 do 8 atmosfer, niezbędne jest aby dostarczyć materiał ścierny do turbiny, w której na skutek reakcji fizyko chemicznych, cząsteczki ścierniwa uzyskują ogromna energię kinetyczną aby z dyszy roboczej aby materiał scierny uzyskał prędkość 1300m/s (prędkość zależy również od innych czynników jak wielkość i kształt ziaren, konstrukcja układu wylotowego itp.)
  To właśnie możliwość uzyskania tak wysokiej energii kinetycznej cząstek pozwala na to, że proces oczyszczania przebiega z punktu widzenia dynamiki procesu inaczej niż w przypadku tradycyjnych urządzeń do obróbki strumieniowo ściernej.
  W naszym procesie, cząsteczki uderzając w powierzchnię, nie tylko usuwają warstwę przylegającą do konstrukcji ale również usuwają ją w sposób termiczny. Wszystkie zanieczyszczenia, rdza, smoła, warstwy bitumiczne, farby i lakiery, organiczne i nieorganiczne są po prostu spalone.
  W rezultacie uzyskujemy jakość powierzchni Sa3 o chropowatości Rz7.

  Następny etap. to naniesienie warstwy metalicznej na oczyszczona wcześniej powierzchnię.
Wykorzystując ten sam zestaw wprowadzamy zamiast ścierniwa proszek metaliczny cynku lub miedzi. Parametry tego procesu należy bardzo starannie dobrać w zależności od grubości warstwy, jaką chcemy uzyskać, wielkości powierzchni itp.

Uzyskana powłoka metaliczna na powierzchni pokrywanego detalu lub konstrukcji, nie ma odpowiedników w innych procesach technologicznych.
Należy podkreślić, że ten sposób pozwala na uzyskanie pokryć wysokiej jakości.

 

 

 

 

NOWOCZESNA OBRÓBKA STRUMIENIOWO ŚCIERNA


- materiał ścierny uzyskuje prędkość dźwięku, pozwala to na 

   nadaniu kilkukrotnie większej energii kinetycznej ścierniwa;


- możliwość szybkiej realizacji oczyszczania powierzchni, proces

   oczyszczania można skrócić od 6 do 10 krotnie niż dotychczas;


- możliwość cynkowania, aluminowania lub miedziowania tym 

   samym urządzeniem w dwóch lub jednej operacji;


- opcje: instalacje stacjonarne, mobilne i przenośne;


- wysoka jakość uzyskanych pokryć;

www.000webhost.com